ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Τι είναι η Θεραπευτική Ακρόαση;

Η θεραπευτική Ακρόαση είναι μία μέθοδος παρέμβασης που βασίζεται στις ιδέες του Tomatis, Berard και Steinbach και  συνδυάζεται με τη θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά διαμορφωμένημουσική με κατάλληλης συχνότητας ήχουςμέσω των οποίων  ενεργοποιούνται και ερεθίζονται σημεία του νευρικού συστήματος στα οποίαθέλουμε να παρέμβουμε θεραπευτικά. Για να εφαρμοστεί η θεραπευτική ακρόαση χρειάζονται ακουστικά διπλής εισόδου και ένα mp3player.

Ποιούς αφορά;

 Παιδιά και ενήλικες με:

 • Διαταραχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ρύθμισης
 • Διάχυτες αναπτυξιακές δυσκολίες
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Δ.Ε.Π.Υ
 • Σύνδρομα
 • Διαταραχή κινητικούσυντονισμού
 • Ακουστικά ή κοχλιακά εμφυτεύματα

 

Τομείς παρέμβασης:

 • Ακουστική αμυντικότητα.
 • Δυσκολία στην αντίληψη των χωρικών εννοιών και στην αντίληψη του σώματος στο χώρο
 • Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση.
 • Διάσπαση προσοχής.
 • Δυσκολίες στασικού ελέγχου.
 • Δυσκολίες  με χρονικό προσανατολισμό, αλληλουχία και διαδοχή
 • Δυσκολία στον αμφίπλευρο κινητικό συντονισμό.

Ποια είναι τα οφέλη της θεραπευτικής ακρόασης ;

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά που εφάρμοσαν το ακουστικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με πρόγραμμα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, ωφελήθηκαν στους παρακάτω τομείς:

 • Ρύθμιση σε επίπεδο εγρήγορσης και δράσης
 • Μείωση της ανασφάλειας στην βαρύτητα.
 • Καλύτερες δεξιότητες ρυθμού και της διαδοχής σε κινητικές αλληλουχίες κινήσεων
 • Καλύτερος έλεγχος και συντονισμός κινήσεων
 • Μείωση ακουστικής αμυντικότητας
 • Αύξηση όρεξης και ποικιλίας τροφών.
 • Μείωση απτικής αμυντικότητας.
 • Αύξηση  διάρκειας και ποιότητας βλεμματικής επαφής
 • Βελτίωση στην ποιότητα του. ύπνου
 • Μεγαλύτερη ευελιξία σε μεταβάσεις
 • Καλύτερη απόδοση στις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ακολουθία οδηγιών
 • Βελτίωση στην κοινωνικοποίηση και  αλληλεπίδραση με άλλους.