Αναζητήστε τη γνώμη του ειδικού όταν :

 

Σε ηλικία 2-3 ετών το παιδάκι :

  • Εκφράζει λιγότερες από 50 λέξεις , ακόμα κι αν δείχνει ότι κατανοεί τα πάντα.
  • Η επικοινωνία του στηρίζεται κυρίως σε χειρονομίες και κραυγούλες, ενώ δεν δείχνει να κάνει  σημαντική προσπάθεια για λεκτική επικοινωνία.
  • Δεν εκφράζει προτασούλες δύο λέξεων ή τριών λέξεων κοντά στα 3 έτη π.χ «πέτα μπάλα», «μπαμπά πάμε βόλτα»
  • Το παιδί είναι νευρικό , έχει ξεσπάσματα και έντονη γκρίνια σαν αποτέλεσμα της αδυναμίας του να γίνει κατανοητό και να εξηγήσει τις ανάγκες του. Πολύ συχνά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της λογοθεραπευτικής παρέμβασης στην ομιλία του παιδιού συνοδεύονται από πολύ σημαντική αλλαγή στην συμπεριφορά του, στην διάθεση και στην συναισθηματική αλληλεπίδραση με τα μέλη της οικογένειας.
  • Η ομιλία του δεν είναι κατανοητή από άλλους, εκτός ίσως από την μαμά του.
  • Συχνά δεν ακολουθεί οδηγίες ειδικά αν δεν συνοδεύονται από βοηθητικές  χειρονομίες. Εκτός ίσως από αυτές που ακούει πολύ συχνά.

Σε ηλικία 4 -5 ετών το παιδάκι :

  • Επικοινωνεί κυρίως με απλές- μικρές προτάσεις ενώ μπορεί να κάνει αρκετά γραμματικά και συντακτικά λάθη όπως για παράδειγμα να παραλείπει άρθρα, προθέσεις και να κάνει λάθος χρήση προσώπων και χρόνων.
  • Η ομιλία δεν είναι κατανοητή ή δεν μπορεί να προφέρει σωστά αρκετά γράμματα. Η απουσία του φωνήματος «ρ» είναι δικαιολογημένη μέχρι το τέλος του Νηπίου.
  • Δεν διηγείται προσωπικές του εμπειρίες από την καθημερινότητα ή όταν το κάνει ο λόγος του δεν έχει την κατάλληλη συνοχή .
  • Δεν ακολουθεί σύνθετες οδηγίες

Πετρίτου Σταυρούλα

Λογοθεραπεύτρια

Υπεύθυνη κέντρου ειδικών θεραπειών

“Λογοπαίζουμε”