Εξ αποστάσεως θεραπεία

Χάρη στην  τεχνολογία πλέον και συγκεκριμένα μέσω πλατφόρμας τηλεθεραπείας, είναι δυνατόν να γίνονται συνεδρίες λογοθεραπείας με τον λογοθεραπευτή στο γραφείο του και τον θεραπευόμενο στο σπίτι του, στο γραφείο του ή από οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί.

Eίτε σε επίπεδο παροχής συμβουλών και ενημέρωσης, είτε σε επίπεδο κανονικής θεραπευτικής παρέμβασης. Η εξ αποστάσεως λογοθεραπεία, δεν διαφέρει σε θεραπευτικό αποτέλεσμα από την κλασική συνάντηση του θεραπευόμενου  στο γραφείο του λογοθεραπευτή. Αφορά κυρίως σε άτομα που ζουν σε άλλη χώρα ή πόλη , κατοικούν σε απομακρυσμένα μέρη όπου η πρόσβαση σε λογοθεραπευτή δεν είναι  εύκολη ή έχουν δυσκολία στην μετακίνηση λόγω κινητικών δυσκολιών ή άλλων προβλημάτων υγείας. Επίσης, εξυπηρετεί Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και χρειάζονται λογοθεραπευτή που μιλάει την ελληνική γλώσσα.

Η εξ αποστάσεως θεραπεία ενώ είναι αποτελεσματική μέθοδος για αρκετές περιπτώσεις που χρήζουν λογοθεραπείας παρόλα αυτά δεν μπορεί να καλύψει ολόκληρο το φάσμα διαταραχών με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί ένας λογοθεραπευτής. Κάποιες περιπτώσεις απαιτούν οι συνεδρίες να γίνονται από κοντά , ωστόσο οι περισσότερες διαταραχές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και από απόσταση.

Εάν ενδιαφέρεστε για συνεδρίες λογοθεραπείας μέσω κάποιας από τις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεθεραπείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε αρχικά , είτε τηλεφωνικά είτε μέσω mail ώστε κανονιστεί ή μέρα και ή ώρα των συνεδριών.