Σχολική Ετοιμότητα

Η σχολική ετοιμότητα αφορά στο κατά πόσο στο σύνολό τους οι γνωστικές, λεκτικές, κινητικές και συναισθηματικές δεξιότητες ενός παιδιού έχουν φτάσει στην απαραίτητη ωρίμανση ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις της Α’ Δημοτικού.

Ο έλεγχος της σχολικής ετοιμότητας γίνεται μέσα απο αξιολογητικές διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός απο άτυπη αξιολόγηση (λογοθεραπευτική, εργοθεραπευτική)  και σταθμισμένη αξιολόγηση ( π.χ Αθηνά test)

Κάθε παιδί αναπτύσσει τις δεξιότητες του στον δικό του ρυθμό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται κατανοητό και σεβαστό. Οφείλουμε να του δίνουμε το χώρο, το χρόνο και τα εφόδια για να εξελίξει τις ικανότητες του.

Εφόσον ο έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας μας δείξει οτι το παιδί δεν είναι ακόμα ώριμο να φοιτήσει στην Α Δημοτικού ξεκινάμε θεραπευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται ενίσχυση.

Σε περίπτωση που οι αδυναμίες του παιδιού είναι πολλές και δεν εχουμε τον απαραιτητο χρόνο να το προετοιμάσουμε κατάλληλα για την νέα σχολική χρονιά τότε πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνει επαναφοίτηση Νηπιαγωγείου.

Η επανάληψη του Νηπιαγωγείου μας δίνει μεγάλο χρονικό περιθώριο , με την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση να ετοιμάσουμε το παιδί για την επόμενη σχολική χρονιά.

Εφόσον ενημερώσουμε κατάλληλα το παιδί και προσεγγίσουμε το θέμα αυτό μαζί του με σωστό τρόπο , η επανάληψη του Νηπίου δεν έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία του. Αντιθέτως, παρατηρείται έντονο ψυχολογικό στρες σε μαθητές που φοιτούν στην Α Δημοτικού ενώ δεν έχουν καλή σχολική ετοιμότητα. Το γεγονός ότι το παιδί δεν τα καταφέρνει να ανταποκριθεί στις σχολικές του υποχρεώσεις και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται την απογοήτευση και την ανησυχία των γονέων του, συχνά το οδηγεί σε σχολική άρνηση, προβλήματα συμπεριφοράς, χαμηλή ευτοεκτίμηση,ψυχοσωματικά προβλήματα κα.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές οτι η καλή σχολική έναρξη κατά την Α Δημοτικού αποτελεί θεμέλιο λίθο για την υπόλοιπη σχολική πορεία και η σχολική ετοιμότητα δεν καθορίζεται μόνο απο την χρονολογική ηλικία του παιδιού αλλά και από το κατά πόσο είναι έτοιμο να δεχτεί τη γνώση.