Δάσκαλος - Παιδί

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες.

Μαθησιακή δυσκολία ονομάζεται οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζει το παιδί στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, στην πραγματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών, στη διατήρηση της συγκέντρωσής του ή ακόμη και στο συντονισμό των κινήσεων του σώματός του.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα νευρολογικών διαφοροποιήσεων στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι συχνά κληρονομικές και επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να λαμβάνει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να ανακαλεί ή να επικοινωνεί πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Υγείας, τα 8 συνηθέστερα προειδοποιητικά σημάδια των μαθησιακών δυσκολιών είναι τα εξής:

1. Δυσκολία στην ανάγνωση και/ή τη γραφή
2. Δυσκολίες στα Μαθηματικά
3. Δυσκολία απομνημόνευσης
4. Δυσκολία εστίασης της προσοχής
5. Δυσκολία τήρησης οδηγιών
6. Κακός συντονισμός
7. Δυσκολία διαχείρισης εννοιών που αφορούν στο χρόνο
8. Δυσκολία οργάνωσης

Ορισμένα παιδιά εκδηλώνουν επίσης πιο ήπια συμπτώματα μαθησιακής δυσκολίας, όπως:

– Παρορμητική συμπεριφορά
– Ακατάλληλη ανταπόκριση σε ερωτήσεις (στο σχολείο ή σε άλλο κοινωνικό πλαίσιο).

– Δυσκολία συγκέντρωσης (διάσπαση προσοχής)
– Δυσκολία έκφρασης (το παιδί δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο να εκφράσει αυτό που σκέφτεται)
– Ασταθής επίδοση στο σχολείο
– Ανωριμότητα στην ομιλία
– Ελλιπής αντίληψη μέσω της ακοής< κακή ακουστική επεξεργασία.
– Δυσκολία διαχείρισης νέων καταστάσεων, μειωμένη ευελιξία.
– Δυσκολία κατανόησης λέξεων ή εννοιών

Μάθετε περισσότερα για τα είδη των Μαθησιακών δυσκολιών , τη διάγνωση και την θεραπεία στο άρθρο μας :https://www.logopaizoume.gr/mathisiakes-dyskolies-orismos-anagnorisi-therapeia/